Zeitplan Gruppen

Montag

18:00 – 19:00

GYROTONIC® Gruppe

Mixed Level

Dienstag

09:00 – 10:00

GYROTONIC® Gruppe

Mixed Level

10:15 – 11:30

GYROKINESIS® Gruppe

Fortgeschrittene

11:45 – 12:45

GYROTONIC® Gruppe

Mixed Level

18:00 – 19:00

GYROTONIC® Gruppe

Fortgeschrittene

Donnerstag

07:15 – 08:15

GYROTONIC® Gruppe

Mixed Level

12:30 – 13:30

GYROKINESIS® Gruppe

Mixed Level

18:00 – 19:00

GYROTONIC® Gruppe

Mixed Level

Freitag

09:00 – 10:00

GYROKINESIS® Training

Online Streaming demnächst

18:00 – 19:00

GYROTONIC® Gruppe

Mixed Level

Samstag

10:00 – 11:00

GYROTONIC® Gruppe

Mixed Level

11:15 – 12:15

GYROTONIC® Gruppe

Fortgeschrittene